Bảng báo giá kệ siêu thị là bảng báo quan trọng được nhiều công ty cung cấp trong hoạt động kinh doanh của mình nhầm cung cấp cho các khách hàng giá bán, thông tin kích thước sản phẩm và một số thông tin cần thiết để so sánh giá giữa các bên với nhau. Bài viết sau đây Kệ Sắt Việt Nam muốn chia sẻ với khách hàng về bảng báo giá kệ siêu thị các mẫu như: Kệ tôn lưới, kê tôn lỗ và kệ tôn liền.

Bảng báo giá kệ siêu thị niêm yết mới nhất 2023 – 2024

1. Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới

Bảng báo giá kệ siêu thị
Giá kệ siêu thị tôn lưới

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy

Kích thước Tiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếp Giá bộ độc lập
C1200 x R410 x D700 1 mâm 320 x 2 mâm 300 650.000 VNĐ 750.000 VNĐ
C1500 x R410 x D700 1 mâm 320 x 3 mâm 300 790.000 VNĐ 900.000 VNĐ
C1800 x R410 x D700 1 mâm 320 x 4 mâm 300 900.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ
C1200 x R410 x D900 1 mâm 320 x 2 mâm 300 740.000 VNĐ 840.000 VNĐ
C1500 x R410 x D900 1 mâm 320 x 3 mâm 300 870.000 VNĐ 970.000 VNĐ
C1800 x R410 x D900 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.020.000 VNĐ 1.120.000 VNĐ
C1200 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 2 mâm 300 860.000 VNĐ 970.000 VNĐ
C1500 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.010.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ
C1800 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.170.000 VNĐ 1.320.000 VNĐ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lưới đôi 2 mặt giữa không gian

Kích thước Tiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếp Giá bộ độc lập
C1200 x R410 x D900 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.070.000 VNĐ 1.220.000 VNĐ
C1500 x R410 x D900 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.420.000 VNĐ 1.520.000 VNĐ
C1800 x R410 x D900 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.700.000 VNĐ 1.820.000 VNĐ
C1200 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.320.000 VNĐ 1.470.000 VNĐ
C1500 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.620.000 VNĐ 1.770.000 VNĐ
C1800 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 4 mâm 300 2.020.000 VNĐ 2.220.000 VNĐ

Tham khảo: Kệ siêu thị tôn lưới trưng bày sản phẩm

2. Bảng giá kệ siêu thị tôn lỗ

Bảng báo giá kệ siêu thị
 Giá kệ siêu thị tôn lỗ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy

Kích thước Tiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếp Giá bộ độc lập
C1200 x R410 x D700 1 mâm 320 x 2 mâm 300 680.000 VNĐ 770.000 VNĐ
C1500 x R410 x D700 1 mâm 320 x 3 mâm 300 850.000 VNĐ 970.000 VNĐ
C1800 x R410 x D700 1 mâm 320 x 4 mâm 300 970.000 VNĐ 1.070.000 VNĐ
C1200 x R410 x D900 1 mâm 320 x 2 mâm 300 810.000 VNĐ 900.000 VNĐ
C1500 x R410 x D900 1 mâm 320 x 3 mâm 300 970.000 VNĐ 1.070.000 VNĐ
C1800 x R410 x D900 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.070.000 VNĐ 1.270.000 VNĐ
C1200 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 2 mâm 300 970.000 VNĐ 1.070.000 VNĐ
C1500 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.070.000 VNĐ 1.270.000 VNĐ
C1800 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.420.000 VNĐ 1.520.000 VNĐ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đôi 2 mặt giữa không gian

Kích thước Tiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếp Giá bộ độc lập
C1200 x R410 x D900 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.320.000 VNĐ 1.470.000 VNĐ
C1500 x R410 x D900 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.720.000 VNĐ 1.870.000 VNĐ
C1800 x R410 x D900 1 mâm 320 x 4 mâm 300 2.120.000 VNĐ 2.220.000 VNĐ
C1200 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.700.000 VNĐ 1.820.000 VNĐ
C1500 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 3 mâm 300 2.120.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ
C1800 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 4 mâm 300 2.620.000 VNĐ 2.820.000 VNĐ

Tham khảo: Kệ siêu thị tôn lỗ trưng bày sản phẩm

3. Bảng giá kệ siêu thị tôn liền

Bảng báo giá kệ siêu thị
Giá kệ siêu thị tôn liền

Giá kệ siêu thị tôn liền đơn 1 mặt áp tường – đầu dãy

Kích thước Tiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếp Giá bộ độc lập
C1200 x R410 x D700 1 mâm 320 x 2 mâm 300 280.000 VNĐ 970.000 VNĐ
C1500 x R410 x D700 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.050.000 VNĐ 1.170.000 VNĐ
C1800 x R410 x D700 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.170.000 VNĐ 1.270.000 VNĐ
C1200 x R410 x D900 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.010.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ
C1500 x R410 x D900 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.170.000 VNĐ 1.270.000 VNĐ
C1800 x R410 x D900 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.270.000 VNĐ 1.470.000 VNĐ
C1200 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.170.000 VNĐ 1.270.000 VNĐ
C1500 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.270.000 VNĐ 1.470.000 VNĐ
C1800 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 4 mâm 300 1.620.000 VNĐ 1.720.000 VNĐ

Bảng báo giá kệ siêu thị tôn lỗ đôi 2 mặt giữa không gian

Kích thước Tiêu chuẩn mâm

(Tầng – Đáy)

Giá Bộ nối tiếp Giá bộ độc lập
C1200 x R410 x D900 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.520.000 VNĐ 1.670.000 VNĐ
C1500 x R410 x D900 1 mâm 320 x 3 mâm 300 1.920.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ
C1800 x R410 x D900 1 mâm 320 x 4 mâm 300 2.320.000 VNĐ 2.420.000 VNĐ
C1200 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 2 mâm 300 1.900.000 VNĐ 2.020.000 VNĐ
C1500 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 3 mâm 300 2.320.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
C1800 x R410 x D1200 1 mâm 320 x 4 mâm 300 2.820.000 VNĐ 3.020.000 VNĐ

Tham khảo: Kệ siêu thị tôn liền trưng bày sản phẩm

Youtobe: youtube.com/kesatvietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.